Soi Cầu 247 Rồng Bạch Kim

soi cầu 247

Nuôi Song Thủ Kép Khung 3 Ngày

Bạn thích đánh lô kép mà chưa biết tìm chỗ nào để nuôi song thủ lô kép khung 3 ngày chuẩn xác. Xin bật mí đến các bạn trang soi cầu song thủ kép này để các bạn tìm hiểu. Mỗi ngày bỏ ra 5 phút là bạn đã có thể lấy tiền của chủ lô về tiêu xài rồi.

Bây giờ hãy đi vào chi tiết cách nuôi song thủ kép khung 3 ngày nào !

nuôi song thủ kép khung 3 ngày

nuôi song thủ kép khung 3 ngày

Nuôi song thủ kép bằng các con số nào ?

Một số bạn mới chơi thắc mắc thì chúng ta sẽ nuôi các con số kép nào, ở trang soi cầu 247 này thì chúng ta sẽ tiến hành nuôi các con số trong bộ lô kép bằng miền bắc. Bao gồm các con số 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99.

Mỗi khung 3 ngày thì các bạn sẽ được cấp 1 cặp số lô kép đẹp nhất, có xác suất nổ rất cao. Việc của bạn chỉ là đánh theo hướng dẫn của chúng tôi để lấy tiền về mà thôi.

” Từ khi biết đến trang nuôi lô kép khung 3 ngày này tôi đã lấy lại được số vốn hơn 30 triệu đánh thua do không biết các kỹ thuật chọn số đẹp, giờ đây tôi đã có dư và dành ra 1 khoản để tiếp tục đánh lô kép nuôi, thật may mắn vì tìm được trang soi cầu 247 này “

Võ Quang Minh

Xem thêm ⇒ nuôi bạch thủ kép khung 5 ngày

Xem thêm ⇒ nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày

Xem thêm ⇒ nuôi bạch thủ lô khung 3 ngày

NGÀY SONG THỦ KÉP 3 NGÀY KẾT QUẢ
21-23/02/2024 11-77 Chờ kết quả
20-22/02/2024 22-33 ăn lô 22 ngày 1
18-20/02/2024 11-44 ăn lô 44 ngày 2
17-19/02/2024 44-77 ăn lô 77 ngày 1
16-18/02/2024 00-99 ăn lô 99 ngày 1
14-16/02/2024 33-88 ăn lô 33 ngày 2
13-15/02/2024 22-44 ăn lô 44 ngày 1
08-14/02/2024 44-88 ăn lô 88×4 ngày 1
07-09/02/2024 77-99 ăn lô 77 ngày 1
05-07/02/2024 11-99 ăn lô 11 ngày 2
04-06/02/2024 44-66 ăn lô 44 66
02-04/02/2024 11-88 ăn lô 88 ngày 2
01-03/02/2024 44-88 ăn lô 44×2
29-31/01/2024 22-33 trượt
27-29/01/2024 00-66 ăn lô 00 ngày 2
26-28/01/2024 00-44 ăn lô 44 ngày 1
24-26/01/2024 88-99 ăn lô 99 ngày 2
21-23/01/2024 44-99 trượt
19-21/01/2024 22-55 ăn lô 55 ngày 1
16-18/01/2024 00-99 ăn lô 00 99 ngày 3
13-15/01/2024 22-88 trượt
12-14/01/2024 77-88 ăn lô 77 ngày 1
11-13/01/2024 00-22 ăn lô 22 ngày 2
08-10/01/2024 11-44 trượt
06-08/01/2024 33-99 ăn lô 99 ngày 2
03-05/01/2024 11-55 ăn lô 11 ngày 3
02-04/01/2024 44-77 ăn lô 44 ngày 1
30-01/01/2024 11-88 ăn lô 88 ngày 3
27-29/12/2023 33-99 trượt
24-26/12/2023 22-66 trượt
21-23/12/2023 33-66 ăn lô 33 ngày 3
19-22/12/2023 44-99 ăn lô 99 ngày 2
18-20/12/2023 11-77 ăn lô 77 ngày 1
17-19/12/2023 66-88 ăn lô 66×2 ngày 1
14-16/12/2023 22-88 ăn lô 88 ngày 3
11-13/12/2023 22-44 ăn lô 44×2 ngày 3
08-10/12/2023 55-66 ăn lô 55 ngày 3
07-09/12/2023 77-99 ăn lô 99 ngày 1
06-08/12/2023 33-88 ăn lô 88 ngày 1
05-07/12/2023 11-99 ăn lô 99 ngày 1
04-06/12/2023 55-99 ăn lô 55 ngày 1
01-03/12/2023 11-22 trượt
28-30/11/2023 11-22 trượt
27-28/11/2023 00-11 ăn lô 00 ngày 1
24-26/11/2023 33-55 trượt
23-25/11/2023 55-66 ăn lô 66 ngày 1
20-22/11/2023 44-77 trượt
17-19/11/2023 22-99 trượt
15-17/11/2023 33-77 ăn lô 77 ngày 2
12-14/11/2023 55-88 ăn lô 55 ngày 3
11-13/11/2023 77-88 ăn lô 77 ngày 1
08-10/10/2023 11-55 trượt
05-07/11/2023 11-22 trượt
04-06/11/2023 33-99 ăn lô 99 ngày 1
03-05/11/2023 55-99 ăn lô 55 ngày 1
02-04/11/2023 11-22 ăn lô 11 22 ngày 1
30-01/11/2023 33-66 trượt
29-31/10/2023 22-55 ăn lô 22 ngày 1
27-29/10/2023 55-99 ăn lô 55 ngày 2
25-27/10/2023 11-99 ăn lô 11 ngày 2
24-26/10/2023 22 55 ăn lô 22×2 55 ngày 1
22-24/10/2023 44-99 ăn lô 44×2 ngày 3
19-21/10/2023 55-66 ăn lô 55 ngày 4
18-20/10/2023 11-44 ăn lô 11 ngày 2
15-17/10/2023 66-88 ăn lô 88 ngày 3
14-16/10/2023 00-66 ăn lô 00 ngày 1
13-15/10/2023 55-88 ăn lô 55 ngày 1
12-14/10/2023 00-66 ăn lô 66 ngày 1
10-12/10/2023 44-66 ăn lô 44 ngày 2
09-11/10/2023 11-33 ăn lô 11 ngày 1
08-10/10/2023 55-66 ăn lô 66 ngày 1
06-08/10/2023 11-99 ăn lô 11 ngày 1
05-07/10/2023 33-99 ăn lô 33 ngày 1
04-06/10/2023 66-88 ăn lô 66 ngày 1
01-03/10/2023 22-55 ăn lô 55 ngày 1
30-02/10/2023 11-22 ăn lô 11×2 ngày 1
28-30/09/2023 66-99 ăn lô 66 ngày 2
26-28/09/2023 11-77 ăn lô 11 ngày 2
25-27/09/2023 11-22 ăn lô 22 ngày 1
23-26/09/2023 55-66 ăn lô 55 66 ngày 1
21-23/09/2023 55-99 trượt
20-22/09/2023 00-11 ăn lô 11 ngày 1
17-19/09/2023 22-77 trượt
14-16/09/2023 55-88 trượt
11-13/09/2023 77-99 trượt
10-12/09/2023 00-77 ăn lô 00 ngày 5
09-11/09/2023 11-99 ăn lô 11-99 ngày 1
08-10/09/2023 55-66 ăn lô 55 ngày 1
05-07/08/2023 88-99 trượt
04-06/08/2023 22-55 ăn lô 22 55 ngày 1
03-05/08/2023 11-55 ăn lô 11 ngày 1
01-03/08/2023 00-44 ăn lô 00 ngày 2
29-31/08/2023 33-99 trượt
28-30/08/2023 55-88 ăn lô 88 ngày 1
26-28/08/2023 55-88 ăn lô 88 ngày 2
23-25/08/2023 11-33 ăn lô 11×2 ngày 3
22-24/08/2023 11-88 ăn lô 88 ngày 1
20-22/08/2023 00-44 ăn lô 00 ngày 2
17-19/08/2023 11-44 ăn lô 11 ngày 3
16-18/08/2023 44-55 ăn lô 55 ngày 1
14-16/08/2023 33-77 ăn lô 77 ngày 2
12-14/08/2023 22-66 ăn lô 22 ngày 2
09-11/08/2023 33-55 trượt
06-08/08/2023 22-66 ăn lô 66 ngày 3
05-07/08/2023 11 55 ăn lô 55 ngày 1
04-06/08/2023 55 77 ăn lô 77 ngày 1
03-05/08/2023 33 88 ăn lô 88 ngày 1
31-02/08/2023 22 44 trượt
29-31/07/2023 33 66 ăn lô 33 ngày 2
27-29/07/2023 33 44 ăn lô 44 ngày 1
25-27/07/2023 33 55 ăn lô 55 ngày 2
24-26/07/2023 22 55 ăn lô 22 ngày 1
23-25/07/2023 33 55 ăn lô 44 ngày 1
22-24/07/2023 33 55 ăn lô 33 55 ngày 1
19-21/07/2023 11 44 ăn lô 44 ngày 3
18-20/07/2023 33 66 ăn lô 33 66 ngày 1
14-18/07/2023 22 55 ăn lô 22 ngày 3
13-15/07/2023 33 88 ăn lô 33 ngày 2
07-09/07/2023 55 66 ăn lô 55 ngày 2
08-10/07/2023 44 77 trượt
06-08/07/2023 33-55 ăn lô 55×2 ngày 2
03-05/07/2023 44-66 ăn lô 44 ngày 3
02-04/07/2023 66-99 ăn lô 99×3 ngày 1
01-03/07/2023 44-55 ăn lô 55 ngày 1
28-30/06/2023 66 77 ăn lô 66 ngày 3
25-27/06/2023 00-22 trượt
23-25/06/2023 33-77 ăn lô 33 ngày 2
22-24/06/2023 66-77 ăn lô 66 ngày 1
21-23/06/2023 55-77 ăn lô 55 ngày 2

Ưu điểm của nuôi song thủ kép khung 3 ngày

Nuôi lô kép ở trang soi cầu 247 này bạn có thể yên tâm với những tiêu chí sau.

✅ Không mất phí lấy số đánh hàng ngày

✅ không lo số về lộn như lô bình thường

✅ Vốn chơi không quá cao khi tham gia

✅ Có cơ hội trúng cả 2 nháy cực cao

✅ An toàn và có thể đánh lâu dài không thua lỗ

Cách ra tiền cược khi nuôi song thủ kép khung 3 ngày

Tuỳ thuộc số vốn mà bạn muốn đầu tư bao nhiêu tuỳ thích, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên tính sẵn 1 công thức ra tiền để chơi lâu dài,  vừa dễ dàng lại đảm bảo cân đối được nguồn vốn.

Cách chia tiền cược này giống với nuôi song thủ lô khung 3 ngày mà chúng tôi đã chia sẻ rồi, các bạn có thể tìm đọc lại và ứng dụng ngay. Chơi theo cách này thì tỉ lệ là 1 ; 2 ; 10

Ở đây chúng tôi áp dụng cho tỉ lệ 1 ; 3 ; 10 với cách trả thưởng của nhà cái online

Ngày 1 : đánh mỗi con lô 10 điểm ( 2 con sẽ là 20 điểm ).

Các bạn sẽ bỏ ra 27,000 x 10 x 2 = 540,000 vnđ.

Nếu ăn nhận về : 10 x 99,000 = 990,000 vnđ.

Trừ vốn lãi : 990,000 – 540,000 = 450,000 vnđ.

Ngày 2 : đánh mỗi con 30 điểm.

Chúng ta bỏ ra 27,000 x 30 x 2 = 1,620,000 vnđ.

Nếu ăn, thu về : 30 x 99,000 = 2,970,000 vnđ.

Trừ vốn, lời 2,970,000 – 1,620,000 = 1,350,000 vnđ.

Ngày 3 : đánh mỗi con 100 điểm.

Các bạn bỏ vốn 27,000 x 100 x 2 = 5,400,000 vnđ.

Nếu ăn, nhận về 100 x 99,000 = 9,900,000 vnđ.

Trừ vốn lời 9,900,000 – 5,400,000 = 4,500,000 vnđ.

Lưu ý ; bạn có thể thay đổi số tiền theo số vốn của bạn. Tuy nhiên phải tăng tiền từng ngày để đảm bảo ăn được cả gốc và lãi cho ngày tiếp theo.

Nuôi song thủ kép khung 3 ngày bằng cách nào

Dễ nhìn thấy hiện nay rất nhiều người đánh đang lạc hướng, không biết phải theo cách chơi nào cho có lãi. Vì có quá nhiều trang soi cầu hiện nay, và mỗi trang lại khuyên bạn 1 kiểu khiến bạn cảm thấy phân vân. Nếu các bạn tiến hành nuôi song thủ kép khung 3 ngày ở trang này thì chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm số bằng các cách sau.

Nuôi lô kép bằng bạc nhớ năm 2023

+ Hôm nay về kép bằng 00, khả năng xuất hiện 1 trong số dãy 03, 22, 60 và 87.vào ngày hôm sau là rất lớn.
+ Hôm nay về kép bằng 11, kết quả bạc nhớ lô kép hôm sau đánh ngay 01, 18, 66 và 88.
+ Hôm nay về kép bằng 22, hôm sau kết quả có thể ra 49, 94, 17 và 77
+ Hôm nay về kép bằng 33, xác suất kết quả hôm sau ra bao gồm 1 trong số 16, 66, 24 và 42
+ Hôm nay về kép bằng 44, sử dụng ngay 1 trong số những con số sau 27, 72, 33 và 83 để đánh

+ Hôm nay về kép bằng 55, kết quả hôm sau có thể xuất hiện 00, 20, 48 và 84
+ Hôm nay về kép bằng 66, nên đánh 1 trong số những số 34, 44, 59 và 95 vào ngày hôm sau
+ Hôm nay về kép bằng 77, hôm sau có thể xuất hiện các cặp số 11, 21, 24 và 44
+ Hôm nay về kép bằng 88, hôm sau nên đánh 02, 20, 55 và 65
+ Hôm nay về kép bằng 99, hôm sau có thể chọn 1 trong các số 03, 30, 06 và 60

Nuôi lô kép bằng tổng giải 7 xổ số miền bắc

Giải 7 là một mảnh đất màu mỡ cho người nào biết ứng dụng thực tế để tìm số, với cách này chúng tôi xin gợi ý đến các bạn cách cộng tổng rất cả 4 con lô để tìm được cặp lô kép cần đánh.

Ví dụ ; giải 7 hôm trước như sau , 02 37 68 80, ta tiến hành cộng tổng 4 con số này lại.

0 + 2 + 3 + 7 + 6 + 8 + 7 + 0 = 33 , vậy lô kép cần tìm là 33

Tuy nhiên nếu về dạng lô kép lệch, kép âm, thì các bạn cũng có thể tiền hành đánh như nuôi bạch thủ khung 3 ngày.

Nuôi  lô kép dựa vào thứ ngày trong tuần

Phương pháp này không mới, đó là chúng ta chọn cặp số thường về trong thứ để mang đi đánh . Ví dụ ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật hay về kép 88-99, hay là thứ 2 thường về kép 33-66

Tham khảo một số cặp lô kép mà chúng tôi đã theo dõi xem nhé !

Vào thứ 2, thứ 3, thứ 7 và Chủ nhật thường sẽ về con lô 33.

Vào thứ 5 và Chủ nhật thì thường về con lô 55.

Vào thứ 5 và thứ 7 thường sẽ về con 99.

Vào thứ 4, thứ 5, thứ 6 thì thường về con lô 66.

Ngoài ra con số 66 hôm nay ra thì hôm sau sẽ ra lại con 66.

Vừa rồi thì chúng tôi đã chia sẻ xong cách nuôi song thủ kép khung 3 ngày miền bắc, mỗi ngày các bạn chỉ cần 5 phút là đã lấy được tiền từ chủ lô rồi, nếu thấy bài viết này có ích thì bấm bình chọn 5 sao ngay cho chúng tôi nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Cùng chuyên mục

Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày
Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 3 Ngày Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 3 Ngày
Nuôi Bạch Thủ Kép Khung 5 Ngày Nuôi Bạch Thủ Kép Khung 5 Ngày
Nuôi Lô Song Thủ Khung 2 Ngày Nuôi Lô Song Thủ Khung 2 Ngày
Nuôi Lô Song Thủ Khung 3 Ngày Nuôi Lô Song Thủ Khung 3 Ngày

Bản quyền © 2023 SoiCau247.Dev

Soi cầu 247 - Nuôi lô khung - Nuôi dàn đề

Địa chỉ: Ngõ 11, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Liên hệ quảng cáo: Telegram : @vitvuive123